Naše veľkosti puzzle na porovnanie:

Zložená veľkosť: